تشریح موضوع:

این مقاله به بررسی این که ساختار مالکیت تا چه حد و چگونه بر نسبت اهرمی شرکت و تصمیمات مالی خارج سازمانی تاثیر می­گذارد، می­پردازد.  

جهت بررسی ساختار مالکیت از دو بعد مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی استفاده خواهد شد.

فرضیه تحقیق:

فرضیه اول: بین مالکیت مدیریتی و درجه اهرم مالی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: مالکیت مدیریتی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شرکت دارد.

فرضیه سوم: بین مالکیت نهادی و درجه اهرم مالی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: مالکیت نهادی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شرکت دارد.

فرضیه پنجم: رابطه بین مالکیت مدیریتی و درجه اهرم مالی شرکت برای درجات پایین مالکیت مدیریتی مثبت و برای درجات بالاتر منفی هستند.

فرضیه ششم: شرکت با درجه مالکیت مدیریتی بالاتر جهت تامین مالی از حقوق صاحبان سهام به میزان بیشتری استفاده می‌کند.

فرضیه هفتم: شرکت با درجه مالکیت نهادی بالاتر جهت تامین مالی از اوراق قرضه به میزان بیشتری استفاده می‌کند.

مدل مفهومی این تحقیق در قالب شکل زیر ارائه شده است:

جامعه آماری: شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

روش نمونه گیری: جهت نمونه گیری دراین پژوهش، می‌توان از روش حذفی سیستماتیک استفاده کرد.

روش گردآوری اطلاعات: جهت گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره‌آورد نوین 3 می‌توان استفاده کرد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم‌افزار Ewievs انجام خواهد پذیرفت.

برای مشاوره در ارتباط با موضوع های حسابداری، مدیریت و اقتصاد و انجام پایان نامه با ما در ارتباط باشید:

02188271092

09120324838

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *