در این بخش تلاش می شود تا بر اساس جدید ترین مقالات روز دنیا موضوعات برای ارائه طرح تحقیقاتی ارائه شود. مقالات انتخابی بر اساس سایت های معروف و جدید ترین سال انتشار ارائه می شود. این مقالات دارای استاندارد های مورد تایید دانشگاه ها می باشد.

  • اشتراک گذاری