انجام پایان نامه مدیریت mba
انجام پایان نامه مدیریت mba

انجام پایان نامه مدیریت گرایش mba

مدیریت کسب و کار به عنوان یکی از رشته های پر طرفدار در رشته های مدیریتی در سال های اخیر مطرح بوده است. این رشته مدیریتی گاه در دانشگاه ها و گاهی نیز در موسسات خصوصی همچون ماهان و مدیریت صنعتی ارائه شده است. در دوره کارشناسی برای انجام پایان نامه mba این رشته بیشتر تمرکز بر حوزه های استراتژیک و بازاریابی می باشد. البته منابع انسانی نیز به عنوان زمینه های جدید در این رشته معرفی شده است.

انتخاب پایان نامه

دانشجویان این رشته در پایان دوره می بایست موضوع انجام پایان نامه خود را تعیین کنند. سپس بر اساس آن به انتخاب زمینه مورد نظر و ارائه پروپوزال بپردازند. در این رشته تمرکز بیشتر بر موضوعات بازاریابی و استراتژی می باشد. به همین منظور تلاش می شود تا بیشتر موضوعات با تمرکز بر این دو حوزه بازاریابی و استراتژی و انتخاب از مقالات به روز دنیا بهره گیری شود. در این رشته در هنگام انجام پایان نامه دانشجویان می بایست موضوعات کاربردی و علمی را به صورت تومان انتخاب نمایند. این مهم در نهایت باعث می شود تا کیفیت اجرای تحقیقات کاربردی در پایان نامه بیشتر شود.  بنابراین بیشتر پایان نامه های انجام شده در این رشته با موضوعات بازاریابی و یا استراتژی تدوین شده اند.

انتخاب موضوع پایان نامه mba

برای انتخاب موضوع انجام پایان نامه مدیریت mba می توان از سایت های رسمی ساینس دایرکت و امرالد موضوعات برای این موضوع انتخاب شود. کلید واژه های انتخابی می تواند از گرایش به بازاریابی و استراتژی تا موضوعات مهم در حوزه تفکر استراتژیک انتخاب شود. همچنین مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت رفتار مشتری مورد انتخاب دانشجویان قرار گیرد. مدیریت بازاریابی و بازاریابی از موضوعات محوری در انتخاب موضوع در این رشته می باشد.

برای مشاوره انجام پایان نامه mba می توانید از مشاورین ما به صورت مستقیم راهنمایی بخواهید:

02188271092

09120324838