انجام پایان نامه مدیریت mba

انجام پایان نامه مدیریت گرایش mba

مدیریت کسب و کار به عنوان یکی از رشته های پر طرفدار در رشته های مدیریتی در سال های اخیر مطرح بوده است. این رشته مدیریتی گاه در دانشگاه ها و گاهی نیز در موسسات خصوصی همچون ماهان و مدیریت صنعتی ارائه شده است. در دوره کارشناسی این رشته بیشتر تمرکز بر حوزه های استراتژیک و بازاریابی می باشد. البته منابع انسانی نیز به عنوان زمینه های جدید در این رشته معرفی شده است. دانشجویان این رشته در پایان دوره می بایست موضوع انجام پایان نامه خود را تعیین و بر اساس آن به انتخاب زمینه مورد نظر و ارائه پروپوزال بپردازند. بیشتر پایان نامه های انجام شده در این رشته با موضوعات بازاریابی و یا استراتژی تدوین شده اند.

برای مشاوره انجام پایان نامه mba می توانید از مشاورین ما به صورت مستقیم راهنمایی بخواهید:

02188271092

09120324838